logo

Trajanje projekta: 1.9.2023. – 29.11.2023.

Naručitelj: Udruga CERANEO

Voditelj projekta: Dr. sc. Sanja Maleković

Aktivnosti su obuhvatile analizu stanja i ocjenu dosadašnjeg djelovanja Centra uključujući izradu SWOT analize, definiranje razvojnih potreba i potencijala Centra, predlaganje misije i vizije te strateških ciljeva i razvojnih prioriteta Centra. Konačno, temeljem definiranog ključnog strateškog okvira, izrađen je Akcijski plan kojim su uz navedene strateške ciljeve i prioritete definirane ključne aktivnosti, njihovo trajanje, koordinacija i izvori financiranja.
Osnovni ciljevi projekta bili su:

  • izrađen kvalitetan i operativan Strateški Plan Centra
  • doprinos jačanju razumijevanja o cjelokupnom procesu strateškog planiranja kod djelatnika Centra

Učinak:

  • izrađen kvalitetan i operativan Strateški plan kao osnova za učinkovito djelovanje Centra u srednjoročnom razdoblju do 2027.
  • osigurana usklađenosti Strateškog Plana sa relevantnim nacionalnim strateškim dokumentima, u prvom redu sa NRS 2030., kao i sa relevantnim dokumentima na EU razini.
  • podignuta razina razumijevanja o strateškom planiranju kod stručnjaka uključenih u proces strateškog planiranja.
Share:
Skip to content