Trajanje projekta: 2007. – 2009.

Voditeljica projekta: dr. sc. Marina Biti, Filozofski fakultet, Rijeka

Opis projekta

Ovaj se projekt bavi fenomenima vezanim uz diskurs (u prvom redu proučavajući lingvističke i vizualne strukture značenja), pokrivajući razne segmente hrvatskoga polja kulture od 1990tih do danas. Proučit će diskurzivne prakse kroz prizmu suvremenih tranzicijskih i post-tranzicijskih ciljeva i tendencija, usmjeravajući pažnju na (hrvatska) pitanja oblikovanja identiteta i srodne oblike reprezentacije. Promatrat će se stvaranje značenja (intra- i intertekstualna / intra- i interdisciplinarna analiza); obratit će se pažnja na diferencijaciju procesa oblikovanja značenja kroz koje, s jedne strane paradigme nacionalizma traže način da uz/iskrsnu, dok s druge strane prolaze transformaciju pod utjecajem širih tendencija (globalizacija, europska integracija, internacionalizacija). Identificirat će se modeli reprezentacije i simulacije, ovi potonji posebice u domeni tehnološki transponiranog medijskog diskursa.

Prihvaćajući stajalište kulture, istraživanje će obraditi različita područja koja sačinjavaju suvremenu (masovnu) kulturu i njezin diskurs, uključujući umjetnost (u prvom redu književnost), sfere socio-političkog i ekonomskog života, javne medije i virtualni prostor. Slijedeći ovaj put, dekonstuirat će se mikro sfere diskursa na različite načine da bi se otkrili modaliteti artikulacije identiteta (npr. etničkog, rodnog, generacijskog…) koji svaki na svoj način sudjeluju u konstrukciji ideje nacije.

Razmatrajući književni fenomen, projekt se posebno osvrće na odnos tradicionalnih književnih formi i tzv. popularnih žanrova (bilo adaptacija tradicionalnih formi, kao što su radio-drame, film i video proizvodi, CD i DVD prezentacije, video-igre, itd., bilo nove produkcije). Analiza modela unutar različitih sfera nastoji razotkriti, kroz teoretski zasnovane pristupe, fenomen reprezentacije, simulacije i identifikacije, u odnosu na oblikovanje hrvatskog kulturnog identiteta, koje se razumijeva kao proizvod diskursa. Također otkriva aktivne procese diskursa što pridonose uspostavljanju smislenih paradigmi tekućih post-tranzicijskih uvjeta u Hrvatskoj.

Rezultati će doprinjeti istraživanju diskursa što se odvija unutar kritične analize diskursa – CDA, kao i područnim studijima unutar šireg okvira kulturnih studija (s izravnom usporedivosti sa zemljama tzv. zapadnog Balkana), dovodeći do novih, aktualnih uvida u hrvatske kulturne uvjete.

Suradnici na projektu:

Vanjski suradnici:

    • Dr. sc. Martin McQuillan, Faculty of Performance, Visual Art and Communication; Leeds University, Velika Britanija
    • Dr. sc. Klaus Zelewitz, University of Salzburg, Austrija
Share:
Skip to content