logo

Trajanje projekta: 01.03.2023. – 28.02.2026.

Akronim:  CRESCINE

Naručitelj: Europska komisija, OBZOR Europa

Voditeljica IRMO tima: dr. sc. Jaka Primorac

IRMO je partner u konzorciju od 26 partnera koji zajednički provode CRESCINE, OBZOR Europa projekt, koji kroz svoja istraživanja i aktivnosti teži povećati konkurentnost filmske industrije u malim zemljama u Europi i poboljšati međunarodnu cirkulaciju filmova i ostalih audiovizualnih sadržaja koji dolaze s malih europskih tržišta. Ovaj trogodišnji projekt znanstveno-istraživačkog tipa RIA (Research and Innovation Action) koordinira Sveučilište Lusófona iz Portugala te uključuje partnere iz akademske zajednice i filmske industrije. Orijentiran je na direktnu suradnju s filmskom zajednicom i na izradu javnopolitičkih preporuka za poboljšanje rada filmske industrije u Europi. CRESCINE ima za cilj doprinijeti ne samo povećanju konkurentnosti nego i kulturne raznolikosti europske filmske industrije. To će se postići razumijevanjem, uključivanjem, osnaživanjem i konačnom transformacijom malih europskih tržišta polazeći od istraživanja i pilotiranja u sedam zemalja (Belgija (Flandrija), Danska, Estonija, Hrvatska, Irska, Litva i Portugal). Zbog njihove “malenosti”, na ovim tržištima jasnije je vidljivo ono što predstavlja prepreke, ali i ono što pokreće filmske djelatnosti, a koje bi trebalo uzeti u obzir i kod drugih zemalja koje se ne istražuju u ovom projektu. Kako bi se povećala konkurentnost europske filmske industrije, CRESCINE će se sustavno baviti cijelim ekosustavom filmske proizvodnje, distribucije i potrošnje kako bi kroz provedene analize i predviđene alate doprinio stvaranju inovativnog pristupa na svim razinama lanca vrijednosti, od politika do načina upravljanja podacima i analitike, proizvodnih poslovnih modela i načina distribucije. CRESCINE će razviti nove alate, metode i strateške pristupe koji se grade na konceptu malenosti i pozitivnih mogućnosti koje ona podrazumijeva za ukupnu konkurentnost europske filmske industrije. Projekt će se baviti svim očekivanim ishodima kroz prizmu odabranih malih europskih filmskih tržišta koja predstavljaju većinu filmskih tržišta u Europskoj uniji. Temeljem dobivenih rezultata će uspostaviti inovativni model analize i prikupljanja podataka kroz čitav lanac vrijednosti filmske industrije, putem suvremenih analitičkih modela za prikupljanje podataka iz kvalitetnih izvora. Istraživački nalazi rezultirat će inovativnim rješenjima i testiranjima novih alata, politika, poslovnih modela ili shema financiranja, kao i zelenih strategija. Navedene aktivnosti doprinijet će ukupnom utjecaju projekta i njegovoj sposobnosti da filmskoj industriji predstavi nove alate, preporuke i smjernice te da iskoristi rezultate koji će omogućiti transformaciju filmske industrije ne samo na malim europskim tržištima nego i šire.

Rad CRESCINE projekta je organiziran kroz osam radnih paketa koji se međusobno prožimaju u iterativnom procesu čiji je zajednički nazivnik fokus na izazove i mogućnosti odabranih šest malih europskih filmskih ekosustava koji predstavljaju sedam malih europskih zemalja. Prvi radni paket (WP1) bavi se upravljanjem projektom, dok je drugi (WP2) fokusiran na upravljanje i analizu skupa kvantitativnih podataka u projektu. Treći radni paket (WP3) pružit će komparativnu analizu filmskih tržišta, dok će se peti i sedmi radni paket usredotočiti na analizu dinamika prisutnih kroz cijeli lanac vrijednosti te na analizu preferencija korisnika/gledatelja. Četvrti radni paket (WP4) identificirat će i pilotirati inovativne, skalabilne i održive poslovne modele, dok će osmi radni paket upotrijebiti rezultate iz prethodnih radnih paketa kako bi se predložile preporuke za daljnji razvoj filmske industrije, te kako bi se diseminirali projektni rezultati.

Odjel za kulturu i komunikacije IRMO-a sudjeluje u pet radnih paketa (WP1, WP3, WP5, WP7 i WP8), gdje će uz istraživačke aktivnosti rad također uključivati i direktnu komunikaciju i razmjenu s filmskom industrijom u Hrvatskoj koja će se ostvariti prvenstveno kroz suradnju s pridruženim CRESCINE projektnim partnerima Zagreb Film Festivalom i Propeler Filmom, ali i drugim dionicima iz područja audiovizualnih djelatnosti.

U projektnom konzorciju sudjeluju: Sveučilište Lusófona, Portugal (koordinator projekta); Storytek Lab, Estonija; SOGOFIF, Francuska; Sveučilište u Tallinnu, Estonija; CINETOSCOPIO, Portugal; Sveučilište u Aarhusu, Danska; Aarhus Kommune, Danska; Tehnološko Sveučilište Munster (MTU), Irska; Institut za umjetnost, dizajn i tehnologiju u Dun Laoghaireu (IADT), Irska; Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Hrvatska; Slobodno sveučilište u Briselu (VUB), Belgija; Baltički filmski i kreativni tehnološki klaster (BFCT), Litva; Zaisan B.V. (Europechain), Nizozemska; DAIN Studios, Njemačka; Lumiere izdavaštvo, Nizozemska; Europska filmska akademija (EFA), Njemačka.

U radu projektnog konzorcija također sudjeluju i pridruženi partneri koju uključuju profesionalna udruženja i aktere iz industrije, kako iz Europe tako i SAD-a: Cine-Regio (Belgija), Fonden Creative Business CUP (Danska), Screen Producers Ireland (Irska), European Film Agency Directors – EFAD, Animation Ireland (Irska), Europe Analytica Limited, (UK), Online Film Financing – OLFFI, International Cinema Technology Association (SAD). Iz Hrvatske su pridruženi projektni partneri Zagreb Film Festival te Propeler Film.

IRMO tim: dr. sc. Jaka Primorac (voditeljica tima), dr. sc. Aleksandra Uzelac i Sunčana Franić.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici projekta: https://www.crescine.eu/

Share:
Skip to content