Trajanje projekta: 19.02.2021. -31.07.2022.

Naručitelj: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA

Voditeljica projekta: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

U okviru projekta potrebno je izraditi 6 studija:
1. preporuke politika kojima mali i srednji poduzetnici i start-upovi KKI imaju ključnu ulogu u očuvanju i valorizaciji kulturne baštine i podršci razvoja održivog turizma;
2. zajednički inovativni pokazatelji, metode i alati za procjenu utjecaja KKI na očuvanje kulturne baštine i promociju turizma održivog iskustva;
3. zakonske preporuke usmjerene na jačanje međusektorske i višerazinske suradnje između KKI, kulturne baštine i turizma za RH;
4. zakonske preporuke usmjerene na jačanje međusektorske i višerazinske suradnje između KKI, kulturne baštine i turizma za područje Programa ADRION;
5. sektorska analiza lokalnog akcijskog plana za područje Dubrovačko-neretvanske županije;
6. studija izvedivosti lokalnog akcijskog plana za područje Dubrovačko-neretvanske županije (analiza troškova-koristi i analiza ekonomsko-financijske održivosti).
Cilj projekta je pružiti podršku lokalnim, regionalnim i nacionalnim donositeljima odluka s područja Programa ADRION u razvoju integriranih politika, zakonskih regulativa i praksi vezanih uz KKI, a za valorizaciju kulturne baštine i razvoj održivog turizma.
Očekivani učinak tiče se jačanja veze poduzetnika (posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika i start-upova) koji se bave KKI i sektora očuvanja kulturne baštine i održivog turizma; unapređenja strategija i politika za podršku KKI, kulturnoj baštini i održivom turizmu; diversifikacije i uvođenja inovacija u održivu turističku ponudu na području programa ADRION.

Share:
Skip to content