logo

Trajanje projekta: 02./2010. – 04./2010.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,  Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Republici Srbiji

Izvor sredstava: EuropeAid

Ciljevi projekta su: poticanje prekogranične suradnje u cilju povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih prekograničnih odnosa; i izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija za upravljanje programima EU te priprema za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru teritorijalne suradnje na strukturnim fondovima EU.

Vanjski ocjenjivači proveli su detaljan pregled primljenih prijedloga projekata. Najmanje dva neovisna stručnjaka morala su procijeniti svaki prijedlog projekta i popunjenu prijavnica na temelju zadanog obrasca. Ocjenjivači su proveli vrednovanje kvalitete popunjene prijave, uključujući predloženi proračun, pokazatelje i kapacitet podnositelja zahtjeva i njegovih partnera. Ocjenjivači su se morali posebno osvrnuti na isplativost projekta u smislu dobivanja najbolje vrijednosti za novac koji se traži od EU te za jedan potvrđen kao raspoloživ iz drugih izvora financiranja.

Share:
Skip to content