Trajanje projekta: 02/2018. – 07/2019.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Institut za javne politike (IPP) Bukurešt

Projektni partneri:

    • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb
    • Centar za ekonomski razvoj (CED) Sofija
    • Istraživački institut za rad i socijalna pitanja (RILSA) Prag
    • Institut za javne poslove (IPA) Varšava
    • Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) Skopje

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Hrvoje Butković

Projekt dokumentira razmjere i potencijalni rast novih oblika rada i digitalne ekonomije u pet novih država članica EU-a (Bugarska, Češka, Hrvatska, Poljska i Rumunjska)  i jednoj državi kandidatkinji (Makedonija). Istraživanje će biti postavljeno u širi kontekst potreba glavnih aktera industrijskih odnosa (sindikata, poslodavaca i kreatora politika) za propitivanjem relevantnih postojećih praksi i zakonskih rješenja u ovom području. Projektnim aktivnostima nastoje se identificirali modeli prilagodbi aktera industrijskih odnosa novim okolnostima na tržištu rada izazvanim globalizacijom i tehnološkim promjenama.

Glavni je cilj projekta unaprijediti znanje o učincima novih oblika rada i digitalizacije ekonomije u novim državama članicama EU-a i jednoj državi kandidatkinji na industrijske odnose kako bi se usavršili prijedlozi za prilagodbu postojećih institucionalnih i regulacijskih sustava. Time se nastoji povećati izglede za konstruktivno suočavanje sa opipljivim rizicima digitalizacije kao što su: ekonomski rast bez rasta zaposlenosti, nestajanje poslova srednje razine kvalifikacija, slabljenje industrijskih odnosa itd. Specifični ciljevi su: i) evidentirati razmjere stalno rastućih novih oblika rada i zapošljavanja uključujući i područje digitalne ekonomije kako bi se podigla svijest socijalnih partnera o postojećim i nadolazećim izazovima, ii) poboljšati ekspertizu socijalnih partnera kako bi oni bolje adresirali potrebe i zahtjeve radnika u novim oblicima rada, iii) razmjena informacija i najbolje prakse između projektnih partnera te stručnjaka iz starih zemalja članica EU-a koje imaju više iskustva sa digitalnom ekonomijom, iv) podizanje svijesti radnika o mogućnostima koje pruža digitalna ekonomija kao i o njihovim pravima.

Share:
Skip to content