Trajanje projekta: 03./2010. – 02./2011.

Naručitelj: London School of Economics

Voditeljica projekta: dr. sc. Nevenka Čučković

Studija ima nakanu valorizirati osnovne ekonomske i druge učinke privatizacijskog procesa sektora javnih poduzeća i to osobito s aspekta njihova utjecaja na poboljšanje efikasnosti poslovanja, kvalitetu usluga, kvalitetu upravljanja, kretanje cijena, dobrobit potrošača, veličinu kapitalnih ulaganja i razinu zaposlenosti. Na primjeru dva javna poduzeća koja su većinski (HT) ili dijelom privatizirana u Hrvatskoj (INA) projekt daje analizu ključnih ekonomskih i socijalnih učinaka privatizacije u usporedbi sa dvije odabrane skupine zemalja a) novim zemljama članicama EU i b) odabranim zemljama jugoistočne Europe koje su privatizirale telekomunikacije i naftnu industriju.

Share:
Skip to content