Trajanje: 9/2014. – 12/2015.

Naručitelj: Grad Buzet

Voditeljica:  dr. sc. Sanja Tišma

U regionalnoj razvojnoj politici Republike Hrvatske i u Europskoj uniji, planiranje i programiranje su jedan od temeljnih razvojnih instrumenta. U skladu s time, svaka područna (lokalna i regionalna) samouprava treba imati svoju razvojnu strategiju (RS). Takve strategije jedan su od preduvjeta za korištenje fondova EU za razvojne projekte. U okviru projekta tijekom 2014. godine revidirana je postojeća Strategija razvoja Grada Buzeta kroz obnovu ključnih pokazatelja u osnovnoj analizi. U 2015. godini preispitat će se rezultati SWOT analize, provjerit će se strateški ciljevi i prioriteti te revidirati popisi ključnih razvojnih projekata za grad Buzet. Također će se izraditi mjere za ostvarivanje strateških ciljeva i prioriteta te akcijski plan za tri godine (2015.-2017.) usklađen s Planom proračuna Grada Buzeta.

Share:
Skip to content