Trajanje: 3/2011. – 12/2012.

Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung

Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Cilj projekta bio je stvoriti osnovu za uspostavljanje vizije energetske budućnosti u Hrvatskoj i identificirati aktivnosti koje bi omogućile prijelaz iz sadašnjeg stanja ka viziji. Specifični cilj bio je identificirati strateška pitanja i ključne aktere u oblikovanju i provedbi energetske politike. Na temelju analize postojeće energetske strategije i nedosljednosti između njezinih pojedinih dijelova zaključeno je da je energetska politika pod utjecajem procesa integracije u EU te da njenu provedbu ometaju tradicionalna energetska industrija i administracija. Rezultati projekta objavljeni su u istoimenoj knjizi.

Share:
Skip to content