Trajanje projekta: 07/2012- 02/2013

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Naručitelj: Europska komisija, IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013

Osnovni cilj projekta: Projekt AHVN – Adriatic Health and Vitality Network (iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Crne Gore) – zajednički projekt poticanja specifičnih oblika turizma – prvenstveno održivog zdravstvenog turizma unutar regija partnerstva je kroz suradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi podići turističke vrijednosti na višu razinu unutar povezanosti mreže medicinskog turizma, alternativnog zdravstvenog turizma, spa i wellness turizma i aktivnog „lifestyle“ turizma.
Specifični ciljevi AHVN projekta su poticati visoko kvalitetne turističke proizvode integrirane s ponudom lokalne i regionalne kulturne i prirodne baštine, povezati zdravu prehranu, dobar smještaj, rekreacijske aktivnosti, zdravstvene i wellness usluge i autentičnu kulturu u jedinstven turistički doživljaj umrežen kroz Jadransku regiju, poboljšati turističku ponudu unutrašnjosti te produžiti turističku sezonu, smanjujući tako pritisak u visokoj sezoni obalnog turizma te podučiti odnosno umrežiti pružatelje usluga zdravstvenog turizma iz partnerskih regija za visoko i kvalitetno pružanje turističkih usluga.

Projekt se sastoji od dvije međuovisne faze:

    1. faza odnosi se na izradu Studije potencijala zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta prema principima održivog razvoja i održivog turizma EU. Studija će se temeljiti na analizi turističkog potencijala, na uzajamnom razumijevanju lokalnih aktera i resursa, na lokalnim i kontekstualnim informacijama i komunikaciji, te na sustavnoj analizi lanca vrijednosti, na dostupnim informacijama i izvješćima o regionalnom turizmu, koje se odnose na zdravlje, wellness ili aktivni turizam.
    2. faza temelji se na izradi Marketinške strategije i Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma na području Grada Buzeta, a uključivat će aktivnosti koje će identificirati, kreirati i promicati turističke proizvode i turističke destinacije te omogućiti njihovo umrežavanje u Istru i Hrvatsku prvenstveno radi privlačenja ulaganja u daljnji razvoj turizma i Buzeta u cjelini.
Share:
Skip to content