Trajanje projekta: 03./2005. – 03./2006.

Naručitelj: HTSPE

Izvor financiranja: CARDS

Partneri: Ekonomski institut, Hrvatska, Regionalna razvojna agencija Mura, lovenija, IAGO limited, UK

Cilj ovog projekta je pojačan razvoj graničnih regija Hrvatske sa Slovenijom i Mađarskom putem uspješne suradnje i provedbe prekograničnih programa.

Specifični ciljevi su:

  • Uspješno upravljanje Programom susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska 2004-2006
  • Povećanje kapaciteta upravljanja programom od strane hrvatske Vlade
  • Povećanje kapaciteta hrvatskih dionika
  • Povećanje upravljanja kapacitetima hrvatskih korisnika

Aktivnosti:

  • Treninzi za moguće korisnike (uključeni su «lessons learnt» iz prethodnih darovnica)
  • Pružanje pomoći komisiji za procjenu, priprema ugovora, monitoring provedbe projekta.

Vrsta usluga

Isporučene su sljedeće specifične podrške i povezane aktivnosti:

  • Podrška Zajedničkom tehničkom tajništvu (JTS) – hrvatski JTS stručnjak je izvršio sve potrebne upravljačke funkcije u skladu sa zadaćama i JTS, uključujući primanje projektnih ponuda, organiziranje primarne evaluacije projektnih prijedloga, pružanje zajedničke preporuke Zajedničkom izbornom povjerenstvu (JSC), pružanje savjeta potencijalnim partnerima, koje se bave svakodnevnim zadaćama programa upravljanja;
  • Potpora Nacionalnom informacijskom centru – hrvatski stručnjak Instituta za međunarodne odnose na raspolaganju je Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija i radi pod vodstvom voditelja Odjela za regionalne programe, prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju na provedbi programa s hrvatske strane, savjetuje MVPEI i izravne i potencijalne korisnike. Širi publicitet darovnica ‘Poziv za prijedloge projekata’ te pruža informacije, obučava i savjetuje potencijalne promotore projekta vezano za postupak prijave;
  • Podrška provedbi darovnica – Međunarodni stručnjak i dva gore spomenuta hrvatska stručnjaka organizirali su radionice za potencijalne kandidate, uključujući i “naučene lekcije” iz ranijih relevantnih darovnica vezane uz pripremu, praćenje i nastavak dodijeljenih darovnica za provedbu projekta
Share:
Skip to content