logo

Trajanje projekta: 9/2011. – 12/2012.

Naručitelj: UNESCO

Voditeljica projekta: Marina Funduk

Projekt se bavi uvođenjem održivog integriranog upravljanja u prekograničnim krškim vodonosnicima i jačanjem prekogranične suradnje u području upravljanja krškim podzemnim vodama i ekosustavima u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. IRMO je kao dio aktivnosti projekta za uključivanje javnosti organizirao radionicu za zainteresirane dionike početkom ožujka na koju su pozvani predstavnici nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, važnih sektora (kao što su poljoprivreda, energija, šumarstvo, turizam), predstavnici akademske zajednice i organizacija civilnog društva, predstavnici nacionalnih parkova i parkova prirode, te javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Isto tako proveden je niz intervjua (25) sa ključnim dionicima na cijelom području RH. Podaci prikupljeni putem ankete, radionice i intervjua poslužili su kao podloga za Prekograničnu analizu stanja (TDA) DIKTAS projekta kao i za studiju DIKTAS Stakeholder Analysis Croatia.

Share:
Skip to content