Trajanje: studeni 2017.

Naručitelj: Lokalna akcijska grupa LAG 5

Voditelj: Marijo Polić

Projekt se sastojao od izrade priprema i provedbe radionica za usavršavanje i obrazovanje zaposlenika i članova LAG-a i za provedbu mjera iz Lokalne razvojne strategije LAG-a 5 za period 2016.-2020., u okviru Strateškog cilja 3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a 5, Mjere 3.2. Jačanje suradnje i kapaciteta LAG-a, Tipa operacije 3.2.2 jačanje kapaciteta LAG-a i lokalnih dionika za provedbu LRS s provedbom operacija unutar CLLD strategije. U sklopu projekta utvrđene su potrebe sudionika vezano za provedbu LRS i za rad LAG-a. Temeljem iskaznih potreba načinjena je priprema za radionice, te su dogovorene i organizirane tri radionice u studenom 2017. godine. Projekt je nastavak dosadašnje uspješne višegodišnje suradnje s LAG-om 5, u sklopu koje su izrađene Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2013.-2015. i za razdoblje 2016.-2020.

Share:
Skip to content