Trajanje projekta: 8/2017. – 12/2017.

Naručitelj: Ministarstvo turizma

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Postupak vrednovanja u tijeku provedbe Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine pokrenulo je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (MINT). Svrha vrednovanja bila je utvrditi kako napreduje ostvarivanje  ciljeva i provedba mjera zacrtanih u dokumentu, a radi njezina poboljšanja. Rezultati vrednovanja trebali bi Ministarstvu turizma poslužiti kao upravljački alat u nastavku provedbe Strategije i pomoći pri planiranju novog programskog razdoblja od 2021. do 2028. godine. Vrednovanje je prije svega bilo usmjereno na analizu relevantnosti, djelotvornosti, učinaka i održivosti mjera predloženih u okviru Strategije. Kriterij učinkovitosti nije analiziran obzirom da je bio predmetom vrednovanja provedenog od strane Državne revizije tijekom 2016. godine.

Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da relevantnost Strategije nije upitna tj. ona je relevantna i to po svim osnovama. Međutim, većina donesenih akcijskih planova u provedbenom/praktičnom smislu nije relevantna, planovi se provode samo djelomično ili se uopće ne provode. Provedba Strategije odvija se manje-više stihijski, izostala je institucionalna podrška, međuresorna suradnja nije ostvarena u skladu s očekivanjima, a izostalo je i praćenje provedbe akcijskih planova. Utjecaj/učinak provedbe na druge sektore i općenito na gospodarstvo hrvatske bilježi blag, ali nedostatan pomak.

Provedeno vrednovanje u tijeku predlaže objedinjavanje mjera čija je provedba u pretežitoj nadležnosti drugih ministarstava. Ističe se važnost jačanja vertikalne i horizontalne koordinacije provedbe Strategije, osiguravanje boljeg protoka informacija i suradnje kako s drugim resorima tako i s jedinicama lokalne i područne samouprave. Razvoj turizma u Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2030. godine treba fokusirati na održivom razvoju. Nužan je iskorak prema ekonomiji doživljaja, snažnijem brendiranju te stavljanju naglaska na selektivne oblike turizma poput  zelenog, zdravstvenog, adrenalinskog, pustolovnog, vitality, kulturnog i dr. Napokon, ističe se kako se u novim okolnostima u međunarodnome okruženju treba uvelike početi baviti i sigurnosnim aspektima razvoja turizma.

Share:
Skip to content