Trajanje projekta: 9/2018. – 12/2022.

Naručitelj projekta: China-CEE Institute

Voditelj projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Svakog mjeseca (osim kolovoza) objavljuju se četiri članka koji slijede identičan raspored po temama: politika, ekonomija, društvo i vanjska politika. Članici se objavljuju na stranici China CEEC instituta. Duljina teksta je oko 1500 riječi.
Cilj projekta jeste opisati aktualne događaje iz svake zemlje koja sudjeluje u 17+1 inicijativi kako bi se razmijenile informacije i pratila dinamika događanja u svakoj pojedinačnoj zemlji partneru.
Projekt ima izravan utjecaj na podizanje razine informiranosti o događajima u svakoj zemlji koja sudjeluje u 17+1 inicijativi te u ovom projektu, a u području zbivanja iz sfere politike, ekonomije, društvenih pitanja i vanjske politike. Članci su pisani jednostavnim jezikom dostupnim široj čitalačkoj publici, na engleskom jeziku i dostupni u slobodnom pristupu na stranici https://china-cee.eu/

Share:
Skip to content