Trajanje: 03/2015. – 03/2017.

Naručitelj: EU IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.

Voditeljica projekta: Karolina Horvatinčić

U suradnji s Hrvatskim šumama, IRMO je uz Šumsko gospodarsko društvo “Hercegbosanske šume” Kupres i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije partner na projektu „Zaštita prirode i okoliša od šumskih požara – ForestEye“ u okviru EU IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013.  Također, kao suradnici u projektu sudjeluju i Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ te Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

IRMO će biti uključen u sve aktivnosti, naročito u “Edukacija i jačanje svijesti” (Akt. 4) i “ Vidljivost i diseminacija” (Akt. 5).

Glavni ciljevi projekta su očuvati šume visoke prirodne i kulturne vrijednosti kroz zajedničke aktivnosti detekcije i obrane od požara; omogućiti interventnim timovima i vozilima brži pristup požarištu te; educirati, podići svijest i promovirati ponašanje koje vodi prevenciji prirodnih katastrofa.

U okviru projekta ForestEye planiran je utjecaj na tri glavne ciljne skupine: šira javnost, treneri i polaznici, te ustanove i udruge koje sudjeluju u prevenciji šumskih požara / zaštiti šuma.

Share:
Skip to content