ilustracija

Trajanje projekta: 02.3.2020. do 02.3.2021.

Naručitelj: MZO

Voditelj projekta: Dr. sc. Jakša Puljiz

Projekt se odnosi na pripremu i provedbu znanstvenog i tehnologijskog mapiranja u jednom tematskom prioritetnom području Strategije pametne specijalizacije – Energija i održivi okoliš. Provodi se u suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb. Očekivani rezultati projekta su analiza provedenog znanstvenog i tehnologijskog mapiranja (izrada dokumenta „Analitičko izvješće“). Izlazni dokument „Analitičko izvješće“ predstavlja sveobuhvatnu analitičku podlogu za provedbu pilot vježbe znanstvenoga i tehnologijskoga predviđanja te prvenstveno treba sadržavati analizu podataka prikupljenih mapiranjem koji će ukazati na kapacitete i potencijale istraživačkog sektora u jednom tematskom prioritetnom području te područja preklapanja prepoznatih snaga. Osim toga će se pripremiti i izvještaj o rezultatima provođenja pilot vježbe predviđanja (dokument „Studija o razvoju tematskog prioritetnog područja Energija i održivi okoliš“) koja će sadržavati scenarije za budući razvoj tematskog prioritetnog područja ‘Energija i održivi okoliš’. Dokument „Smjernice za reviziju strateških dokumenata“ treba sadržavati preporuke za reviziju mjera navedenih u postojećim strateškim dokumentima u području znanosti, tehnologije i inovacija (npr. Strategiji pametne specijalizacije, Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, Planu razvoja istraživačke infrastrukture i slično). Cilj projekta je izrada metodologije mapiranja i predviđanja, a njihova primjena omogućit će realizaciju daljnjih vježbi znanstvenog i tehnologijskog predviđanja na nacionalnoj razini. Specifični cilj provedbe ovih aktivnosti je identifikacija snaga i slabosti hrvatskog sustava znanosti i tehnologije i definiranje pravaca daljnjeg razvoja politike znanosti i tehnologije u jednom tematskom prioritetnom području određenom prema Strategiji pametne specijalizacije. Cjelokupnim procesima pilot vježbe znanstvenog mapiranja i predviđanja omogućiti će se kontinuirano i sustavno planiranje srednjoročnih i dugoročnih prioriteta u znanosti i tehnologiji kroz proces konzultacija predstavnika znanstvene i poslovne zajednice.

Share:
Skip to content