naslovnica

Urednica: Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: MDPI

Godina: 2022.

ISBN 978-3-0365-4972-9 (Hbk)
ISBN 978-3-0365-4971-2 (PDF)

Sažetak:

 

Knjiga “Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma” fokusira se na ekonomsku održivost kulturnih i kulturno-turističkih projekata. Sastoji se od jedanaest poglavlja, koja se bave kulturnom baštinom, kulturom, kulturnim/kreativnim industrijama i (kulturnim) turizmom. Poglavlja koja se odnose na kulturnu baštinu analiziraju specifične teme kao što su crowdfunding, analiza troškova i koristi u evaluaciji financiranja projekata kulturne baštine, industrijsko naslijeđe/brownfield područja te metode procjene društvenih učinaka u ekonomskoj analizi kulturne baštine. Nadalje, analiziraju se rad u kulturi kroz komparativnu analizu ekonomske održivosti u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i mehanizmi podrške kulturnim/kreativnim industrijama u Kanadi. Kreativne industrije u rubnim područjima Italije i Grčke analiziraju se u kontekstu održivosti. Članci koji se fokusiraju na (kulturni) turizam bave se temama mračnog turizma, spremnošću turista da izdvoje novac za kulturna iskustva te odnosom između cijepljenja protiv virusa COVID-19 i likvidnošću putničkih agencija. Osim toga, istražuje se i uloga kulture i baštine u otpornosti turizma tijekom pandemije COVID-19 koja donosi zanimljive rezultate.

Share:
Skip to content