naslovnica

AutoricaDaniele Angeline Jelinčić

Izdavač: Naklada Jesenski i Turk

Godina: 2023.

ISBN 9978-953-381-011-9

Sažetak

Knjiga, pored uvodnog, sadrži pet glavnih poglavlja sa potpoglavljima. Uvodno se objašnjavaju cilj i svrha knjige, potencijalni korisnici te je predstavljena njena struktura. Prvo poglavlje nosi naslov Hrana u ekonomiji doživljaja i objašnjava osnovna načela stvaranja doživljaja pružajući tako znanstveno utemeljenje za daljnju razradu teme. U drugom poglavlju naslova Veza mozak – hrana opisano je svih pet osjetila i njihovo funkcioniranje kroz vezu s mozgom. Kreiranje gastronomskog doživljaja naslov je trećeg poglavlja, koje pruža konkretne naputke za stvaranje doživljaja kroz pojedine osjete, odnosno kroz višeosjetilne podražaje. Četvrto poglavlje naslova Hrana i identitet naglašava njihovu snažnu povezanost, a što se razrađuje kroz sljedeće pod-teme: hrana kao brend, gastrodiplomacija, te hrana i turizam. Posljednje, peto poglavlje, posvećeno je temi Hrana i umjetnost, a temu predstavlja kroz dvostruku prizmu: hrana u umjetnosti odnosno hrana kao umjetničko djelo.

Već od samog trenutka uzimanja knjige u ruke vidljivo je da je sama knjiga zamišljena kao doživljajni proizvod, što se izražava kroz multisenzorni dizajn knjige, a koji je osmišljen u agenciji MinusMinus. Osim vida koji se očituje kroz tekst ili vizualne ilustracije, dizajn knjige uključuje i druga osjetila. Počevši od same naslovnice koja čitatelja zaokuplja osjetom dodira kroz taktilni dizajn i simboličku asocijaciju na orahe kao hranu dobru za mozak, do korištenja mirisa i okusa kroz priložene recepte, glazbu i video zapise kroz QR kodove koji omogućuju preuzimanje pozadinske glazbe, te video uradaka koji prenose poruku i potencijalno stvaraju doživljaj.

Knjiga je prvenstveno napisana kao pomoć onima koji rade u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, kulturi i turizmu, ali i umjetnicima i gurmanima, a bit će od koristi i studentima kulturno-umjetničkih i turističkih smjerova, marketinga, a kroz neke teme i studentima psihologije, etnologije, politologije i umjetnosti. Konačno, primjenjiva je i u svakodnevnom životu i pogodna za svakoga tko želi ljepši i ugodniji život.

Share:
Skip to content