Abeceda kulturnog turizma

Autorica: Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: MEANDARMEDIA

Godina: 2008. ; 2009. 2 Izdanje

ISBN 978-953-7355-18-0

Kroz analizu uloge države i sustava turističkih zajednica u području kulturnog turizma, knjiga nastoji identificirati i valorizirati hrvatske kulturne resurse u turizmu. Uvodni dio osvjetljava razvoj turizma u posljednjim desetljećima 20. stoljeća, kako bi izdvojio rastući trend razvoja kulturnoga turizma, definira tu vrstu turizma i za njega korištene nazive. Analiza međunarodnih organizacija u kulturnom turizmu poslužila je kao osnova za analizu uloge države u kulturnom turizmu jer su međunarodne organizacije svojim radom nesumnjivo utjecale na rad pojedinih država u ovom području. Tako se analiziraju slijedeće organizacije: UNESCO, kao pionirska organizacija kulturnog turizma u svijetu čija je jedinstvena uloga u razlikovanju i poticanju očuvanja materijalne jednako kao i ne-materijalne baštine ; Vijeće Europe i njegov projekt Europskih kulturnih itinerara ; Europska unija kroz čiji rad se prate zanimljivi načini financiranja kulturnog turizma kroz fondove koji mu prvobitno nisu namijenjeni ; WTO kao krovna organizacija svjetskog turizma ; te specijalizirane organizacije ICOM, ICCROM i ICOMOS. Istraživački dio knjige fokusira se na ulogu države odnosno sustav turističkih zajednica u kulturnom turizmu u nekoliko europskih zemalja (Velika Britanija, Nizozemska, Finska, Italija, Cipar), a rezultati se kompariraju s Hrvatskom. Preporuke koje knjiga zaključno donosi odnose se na organizaciju kulturno-turističkog sektora u okviru decentraliziranog sustava turističke industrije ; ulogu centralne vlasti u koordinaciji, promidžbi i utjecaju na zakonodavstvo ; sustav lokalnog partnerstva prema načelu ‘grozdova’ ; sustav upravljanja destinacijom ; i interdisciplinarni pristup.

Share:
Skip to content