Almanac 2012

Urednici: Franziska Klopfer and Douglas Cantwell with Miroslav Hadžić i Sonja Stojanović

Autori: Besnik Baka, Andreja Bogdanovski, Emsad Dizdarević, Arjan Dyrmishi, Miroslav Hadžić,Denis Hadžović, Emir Kalač, Sandro Knezović, Zvonimir Mahečić, Gorana Odanović, Predrag Petrović, Đorđe Popović, Florian Qehaja, Mariola  Qesaraku, Rajko Radević, Jelena Radoman, Marko Savković, Sonja Stojanović, Mentor Vrajolli

Izdavači: Beogradski centar za bezbednosnu politik, DCAF

Godina:  2012.

ISBN 978-86-83543-99-1

Share:
Skip to content