refugees

Autorica: dr. sc. Senada Šelo Šabić

Izdavač: The Friedrich-Ebert-Stiftung Ured u Zagrebu

Godina: 2017

ISBN 978-953-7043-62-9

Mehanizam relokacije je ad hoc odluka Europske unije o premještaju dijela izbjeglica iz Italije i Grčke koje se suočavaju s velikim priljevom migranata. U srpnju 2015. godine donesena je odluka o premještaju 40 000 izbjeglica, a u rujnu iste godine odlučeno je premjestiti još dodatnih 120 000 izbjeglica. Mađarska, Slovačka, Češka i Rumunjska glasale su protiv dok je Finska ostala suzdržana. Analiza autorice Senade Šelo Šabić prikazuje statistiku provedbe plana premještaja  – tijekom dvije godine premješteno je nešto manje od 30 000 izbjeglica. Uz tablicu i infografički prikaz koji donose podatke za svaku članicu EU, kao i nečlanice kao, na primjer, Norvešku i Švicarsku koje su dobrovoljno ponudile premjestiti određeni broj izbjeglica, analiza s više detalja opisuje dinamiku implementacije plana na primjerima Finske, Njemačke, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. U zaključku, autorica navodi tehničke prepreke i strah od useljavanja kao razloge različite, ali uglavnom slabe, dinamike ispunjavanja plana premještaja izbjeglica.

Share:
Skip to content