tesg.v111.1.cover

Autori: Nevenka Čučković, Krešimir Jurlin i Will Bartlett

Naslov članka: A Comparative Perspective on Institutional Quality in Countries at Different Stages of European Integration

Časopis: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie

Izdavač: Willey-Blackwell

Godina: 2016.

Autori u radu istražuju, procjenjuju i uspoređuju promjene u kvaliteti institucionalnog okružja u šest odabranih zemalja koje se nalaze u različitim fazama integracije sa EU (Ukrajini, Moldovi, Hrvatskoj, Makedoniji, te Bugarskoj i Rumunjskoj). Specifičnost analize se ogleda u ocijeni i mjerenju efikasnosti političkih i gospodarskih institucija za upravljanje javnim sektorom uključujući i otpornost na korupciju, te utvrđivanju razinu konvergencije i komplementarnosti sa institucijama u EU. Analiza je dijelom utemeljena i na novokreiranom indeksu institucionalne kvalitete koji pokazuje značajno zaostajanje zemalja u neposrednom istočnom susjedstvu za prosječnom EU institucionalnom razinom u nekoliko ključnih dimenzija. Članak u zaključku donosi prioritete i preporuke za kreiranje sustavnije politike EU prema zemljama u neposrednom istočnom susjedstvu temeljem boljeg razumijevanja kvalitete njihovih institucija, te gospodarskih, inovacijskih i istraživačkih potencijala za intenzivniju suradnju sa EU.

Časopis je indeksira u bazama Web of Science (WoS) i Scopus.

POVEZNICE

Rad je dostupan on-line na sljedećem linku: Tijdschrift voor economische en sociale geografie

Share:
Skip to content