GCUL

Autori: Jaka Primorac, Nina Obuljen Koržinek i Aleksandra Uzelac

Naslov članka: Access to culture in Croatian cultural policy: moving towards explicit policies

Časopis: International Journal for Cultural Policy (2017, Vol 23, br.5)

Urednik: Oliver Bennett

Izdavač: Taylor & Francis grupe

Godina: 2017.

ISSN 1028-6632 (Tisak)

ISSN 1477-2833 (Online)

Autorice kroz analizu problema pristupa kulturi u hrvatskoj kulturnoj politici ilustriraju razvoj kulturne politike u Hrvatskoj unutar šireg europskog konteksta. Razlikujući eksplicitne i implicitne politike na makro i na mikro razini, autorice analiziraju diskurse u hrvatskoj kulturnoj politici o pristupu kulturi na razini Ustava, političkih stranaka, na razini vlade te na nivou kulturnih organizacija. S jedne strane politike pristupa kulturi ostaju prvenstveno implicitne i orijentirane su uglavnom na tradicionalne modele povezane uz instrumente čiji začetak seže u razdoblje socijalizma; dok s druge strane odabrane kulturne organizacije razvijaju instrumente za njegov razvoj na što prvenstveno utječu europski projekti. Orijentiranost prema pitanjima kulturne proizvodnje a manje na pitanje pristupa kulturi i sudjelovanja u kulturi ukazuje na sličnosti razvoja kulturne politike u Hrvatskoj sa širim okvirom europske kulturne politike.

POVEZNICE

Članak je dostupan na sljedećoj pozivnici:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1102906

Share:
Skip to content