naslovnica članka

Autori: Damir Demonja i Nebojša Uglješić

Izdavač: Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS je Hrvatsko interdisciplinarno društvo iz Zagreba, Vol. 18, Broj 4, str. 425-445

Godina: 2020.

ISSN 1334-4684 (tisak)

ISSN 1334-4676 (online)

DOI: https://doi.org/10.7906/indecs.18.4.3

Sažetak

Dentalni turizam u Republici Hrvatskoj posljednjih se desetak godina pokazao kao model iznimno profitabilnog poslovanja u stomatologiji, ali ujedno i vrlo rizičan. O dentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj provedeno je svega jedno znanstveno istraživanje, iznimno je mali broj znanstvenih i stručnih radova hrvatskih istraživača i tek rijetka stručna publikacija. Do danas nisu istraživani svi aspekti poslovanja u dentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj, pa tako ni poslovni rizici. U ovom radu daje se pregled stanja dentalnog turizma u Republici Hrvatskoj s obradom potencijala stranih tržišta i naglaskom na talijansko, tumače se načini, prednosti i nedostaci oglašavanja stomatoloških proizvoda i usluga u dentalnom turizmu u Republici Hrvatskoj na društvenim mrežama, predstavlja se poslovanje hrvatskih stomatoloških klinika kao rezultat ulaganja u oglašavanje i komunikaciju, analizira se tržište hrvatskog dentalnog turizma kroz aktualne poteškoće poslovanja stomatoloških klinika zbog posljedica pandemije COVID-19, kao poslovnog rizika, odnosno recentne krize, te se navode i objašnjavaju koraci koje je potrebno poduzeti da bi se ublažile posljedice i nastavio razvoj dentalnog turizma u Republici Hrvatskoj u novonastalim okolnostima.

Link:

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=356658

Ključne riječi:
Dentalni turizam, poslovni rizici,razvoj, oglašavanje, Republika Hrvatska

Share:
Skip to content