ces-cover

Autori: Nevenka Čučković i Valentina Vučković

Izdavač: Ekonomski institut Zagreb

ISSN 1330-4860

Nevenka Čučković (IRMO) i Valentina Vučković (EFZG) objavile su članak „EU R&D Funding as a Way of Incentivizing Innovation of SMEs: A Review of Impacts“ u časopisu Croatian Economic Survey, 20(2): 97-127 (prosinac 2018.) koji se indeksira u bazama SCOPUS i Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Rad se temelji na rezultatima istraživanja  provedenom u okviru Obzor 2020 projekta „Investigating Impact of the Innovation Union – I3U“ (Istraživanje učinaka Inovacijske unije).

Autorice razmatraju učinke sudjelovanja malih i srednjih poduzeća (MSP) u programima EU financiranja istraživanja i razvoja (R&D) kao načina poticanja njihovih inovacijskih aktivnosti. Inovacijska unija kao jedna od vodećih inicijativa Strategije razvoja EU nastoji osigurati jače uključivanje MSP u EU financiranju istraživanja, razvoja i inovacija. Autorice analizu započinju pregledom recentnih inovacijskih performansi europskih MSP. Nakon toga obrazlažu teorijska i empirijska utemeljenja i razloge za povećanje javnog financiranja unutar EU koje specifično cilja na mala i srednja poduzeća. Pri tome se osobito usredotočuju na analizu učinaka EU programa FP7, CIP, Eurostars i Obzor 2020. Analiziraju nalaze recentnih empirijskih studija koje temeljem različitih kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja mjere razinu izravnih i neizravnih učinaka EU sredstava na inovacijske aktivnosti MSP u zemljama članicama. Dostupni empirijski nalazi potvrđuju niz pozitivnih učinaka EU financiranja na poticanje inovacijskih aktivnosti, produktivnosti i drugih poslovnih pokazatelja MSP.

POVEZNICE

Članak je dostupan u otvorenom pristupu na sljedećoj poveznici: https://doi.org/10.15179/ces.20.2.4

Share:
Skip to content