Southeastern Europe

Autori: Sandro Knezović i Valbona Zeneli 

Naslov članka: Europeanization in a Difficult Environment – A Comparative Analysis of Croatia and Albania

Časopis: Southeastern Europe

Izdavači: Brill

Godina: 2016.

Članak istražuje utjecaj procesa europeizacije na konsolidaciju političkog sustava i dinamiku procesa pristupanja Europskoj uniji (EU) u vrlo složenom tranzicijskom okruženju Hrvatske i Albanije. Hrvatska, post-socijalistička i post-konfliktna država te Albanija, značajno opterećena posljedicama recentne izolacionističke povijesti (bez presedana među ostalim post-socijalističkim državama), svjesno su odabrane za ovo istraživanje kao atipični slučajevi. Uzimajući u obzir nepostojanje konsenzusa o definiciji fenomena europeizacije u akademskoj zajednici, autori su se odlučili fokusirati na indikatore koji nisu usmjereni samo na procese izgradnje institucija i donošenja odluka u tehničkom smislu, nego također i na procese konstrukcije i difuzije formalnih i neformalnih pravila, procedura, stilova i zajedničkih uvjerenja, normi i identiteta koji se prenose s europske na nacionalnu razinu. Na osnovi provedenog komparativnog kvalitativnog istraživanja dvaju zemalja – Albanije i Hrvatske – autori zaključuju kako je europeizacija važan dio europske politike uopće te osobito procesa pridruživanja EU, koja ipak uvijek ne rezultira uniformnim utjecajem u različitim državama. Upravo suprotno, dinamika procesa pridruživanja ovisi o specifičnom domaćem političkom kontekstu, ulozi institucija te o procesu prilagodbe europskom političkom okružju.

Southeastern Europe je indeksiran u bazama Web of Science (WoS) i Scopus.

Share:
Skip to content