naslovnica časopisa

Autorice: Daniela Angelina Jelinčić i Sanja Tišma

Naslov članka: Ex-Ante Evaluation of Heritage Management Plans: Prerequisite for Achieving Sustainability

Časopis: Annales – Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia, Volumen 30, Godina 2020, Broj 2

Izdavač: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria©

Godina: 2020.

ISSN 1408-5348

e-ISSN 2591-1775

Sažetak

Članak uz prikaz značaja planova upravljanja kulturnom baštinom ukazuje na važnost provedbe postupaka njihova vrednovanja i praćenja provedbe. Uobičajene vrste evaluacijskih planova / programa uključuju ex-ante, ex-post evaluaciju i vrednovanje u tijeku. Autorice propituju prikladnost prethodnog vrednovanja Integriranog plana revitalizacije baštine (IBHRP) stare urbane jezgre grada Buzeta, Hrvatska. Kroz posebno osmišljen set evaluatorskih pitanja ocjenjuju se relevantnost, djelotvornost, koherentnost, održivost, korisnost, dosljednost, komplementarnost, usklađenost, prihvatljivost i osiguranje jednakih mogućnosti za Integrirani plan revitalizacije baštine u staroj jezgri Buzeta te ostvarivanje postavki održivog razvoja lokalne zajednice. Predložena metodologija pokazala se opravdanom, a poseban doprinos očitovao se osiguravanjem održivosti i kvalitete upravljanja baštinom u lokalnim zajednicama.

Share:
Skip to content