untitled

Dr. sc. Paško Bilić, znanstveni suradnik Odjela za kulturu i komunikacije objavio je članak pod naslovom Media, Social Ontology and Intentionality: Notes from Meta-Theoretical Borders u časopisu Javnost – the Public. Časopis je indeksiran u bazama Web of Science (Social Science Citation Index) i Scopus. Autor u članku sistematizira teorijske doprinose triju aktualnih meta-teorija koje promatraju međudonos medija, društvene i kulturne promjene: medijatizacije, refleksivne modernizacije i političke ekonomije komunikacije. Sva tri pristupa sadrže složeni sustav ideja i koncepata koji objašnjavaju elemente medijske i društveno-kulturne promjene.  Glavni je argument članka da se samo u sjecištu ovih triju širokih teorijskih pristupa može razumjeti složenost medijske i društvene promjene. Da bi se pobliže pojasnila ta pozicija koristi se polazište društvene ontologije, odnosno razumijevanja onoga što čini društvo i njegove osnovne sastavnice u navedenim meta-teorijskim pristupima. Također se promatra intencionalost, odnosno razumijevanje iskustava aktera o društvu i ulozi komunikacije i medija u društvu u istim teorijskim pristupima.

POVEZNICE

Tekst je dosupan za ograničen broj preuzimanja ovdje: https://www.tandfonline.com/eprint/y5Qdnv6baHRsndQd85pr/full

Share:
Skip to content