annales

Autori: Daniela Angelina Jelinčić, Sanja Tišma i Anamaria Farkaš

Naslov članka: Social Innovations – Sign of the Times?

Časopis: Annales

Izdavač: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko – Koper / Società storica del Litorale – Capodistria©

Godina: 2016.

ISSN 1408-5348

Autori u ovom radu istražuju i predviđaju smjer razvoja baziranih na socijalnim inovacijama. Autori predstavljaju koncept socijalnih inovacija te obrazlažu razloge socijalnih promjena koje obilježava transmodernizam. Rad analizira EU politike na tom području te osigurava temelj za praktičnu implementaciju projekata socijalnih inovacija. Predstavljeni su rezultati mapiranja upotrebe socijalnih inovacija u Hrvatskoj kako bi se osigurali analitički podaci za kreiranje javnih politika u području socijalnih inovacija. To se podudara sa teorijom o socijalnim promjenama i socijalnim inovacijama što nam daje da razmislimo o budućim razvojnim kretanjima.

PRILOZI

Annales

Share:
Skip to content