IMG_E7610

Urednici: Kees Epskamp, Helen Gould i Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: IRMO

Godina: 2000.

ISBN 1332-9200

Knjiga je podijeljena u dva dijela: prvi se fokusira na politike, programe i projekte koji doprinose održivom razvoju, a tiču se tematike kulture i razvoja. Drugi dio sadrži teoretske radove o pitanjima kulturnog razvoja.

Publikacija je na engleskom jeziku.

Share:
Skip to content