IMG_7393

Urednica: Daniela Angelina Jelinčić

Izdavač: IRMO

Godina: 2002.

ISBN  953-6096-25-0

Culture: a driving force for urban tourism – application of experiences to countries in transition je zbornik radova 1. međunarodnog seminara o kulturi, Dubrovnik, 18. – 19. svibnja 2001. godine.

PRILOZI

Publikaciju je moguće preuzeti u elektroničkom obliku: Culture: a driving force for urban tourism – application of experiences to countries in transition (Engleski)

Share:
Skip to content