IMG_7359

Autori:  Siniša Rodin

Izdavači: Institut za međunarodne odnose

Godina: 1997.

ISBN 953-6096-08-0

Polazišna je pretpostavka knjige da procesi koji utječu na oblikovanje ustavnih poredaka država članica Europske unije prelaze nacionalne okvire, odnosno da imaju europsku dimenziju. Knjiga se bavi problemom odnosa europskog pravnog sustava i ustavnog prava četiriju država članica Europske unije (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Italija), te posebnim ustavnim problemima vezanim uz članstvo u Europskoj uniji i ratifikaciju Ugovora iz Maastrichta. U tom svjetlu autor analizira elemente hrvatskoga ustavnopravnog poretka koji su bitni za buduće članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Autor sugerira da se Europska unija nalazi pred izborom između dva scenarija: nastavka prevlasti izvršne vlasti na nadnacionalnoj razini uz daljnju depolitizaciju pojedinaca i pojačanu sudsku zaštitu njihovih subjektivnih prava te razvoja Europske unije u smjeru federalizma, što pretpostavlja preobrazbu Europskoga parlamenta u zakonodavno tijelo u punom smislu riječi.

Share:
Skip to content