naslovnica

Autor: Nevenka Čučković

Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2023.

ISSN 2757-0614

U novom broju IRMO aktualno autorica Nevenka Čučković analizira trendove preslagivanja globalnih lanaca vrijednosti (GLV) i utjecaj vanjskih tržišnih šokova na poziciju hrvatskog gospodarstva. Mnogostruki vanjski šokovi koji se od 2020. godine nižu jedan za drugim donosi značajne poremećaje i negativne posljedice za globalne ekonomske i trgovinske tokove i sve aktere koji u njima sudjeluju. Gospodarstva zemalja članica Europske unije (EU), uključujući Hrvatsku,  aktivno se bore s posljedičnim utjecajem mnogostrukih kriza, od kojih su u post-pandemijskom razdoblju učinci klimatskih promjena i geopolitičkih konflikata, poput rata u Ukrajini,  među najvećima kada je u pitanju pozicija zemalja EU-a u globalnim lancima vrijednosti. Ipak, izloženost hrvatskog gospodarstva, osobito industrije, negativnom utjecaju vanjskih šokova znatno je niža nego li u usporednim članicama EU-a, poglavito zbog dosadašnje skromne razine sudjelovanja u globalnim lancima vrijednosti. Autorica analizira nalaze recentnih istraživanja i ukazuje kako neki od identificiranih procesa preslagivanja GLV-ova mogu zapravo biti korisna prilika za unaprjeđenje pozicije hrvatskih izvoznika u globalnim proizvodnim lancima i dobavnim mrežama.

POVEZNICA:

IRMO aktualno 38

Arhiva: IRMO aktualno

Share:
Skip to content