jednakost muškarca i žene

Urednik: Siniša Rodin

Izdavač:  IRMO

Godina: 2003.

ISBN 953-6096-29-3

Knjiga Jednakost muškarca i žene – pravo i politika u EU i Hrvatskoj prvi je sustavni multidisciplinarni napor u Hrvatskoj koji je istaknuo razvoj koncepta rodne ravnopravnosti i metoda njegove primjene u EU i Hrvatskoj. Iako se u većini priloga govori o pravnim aspektima rodne ravnopravnosti, također se bave političkim, socijalnim i drugim aspektima vezanim uz ovu temu, poput postizanja rodne ravnopravnosti mjerama socijalne politike, seksualnog uznemiravanja i uvođenja roda. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Hrvatska se obvezala prilagoditi svoj pravni sustav standardima EU u području socijalne jednakosti muškaraca i žena. Stoga ova publikacija daje informacije neophodne širokom krugu čitatelja – od zakonodavaca i sudova, nevladinih organizacija koje se bave promicanjem ravnopravnosti spolova, do akademske zajednice, studenata i svih ostalih koji su zainteresirani za pitanje ravnopravnosti spolova u EU.

Share:
Skip to content