naslovnica

Autorice: Sanja Tišma, Anamarija Farkaš,  Anamarija Pisarović, Marina Funduk i Iva Tolić

Izdavač: Routledge, Taylor & Francis Group

Godina: 2022.

ISBN 9781032122410

Sažetak:

Ova knjiga pokazuje da je holistički pristup bioekonomiji neophodan ako se želi postići njezin puni potencijal u pokretanju gospodarskog rasta uz istovremeno pružanje ekoloških, društvenih i tehnoloških koristi.

Definicije ‘bioekonomije’ variraju, ali općenito ona uključuje načine na koje društva upravljaju i distribuiraju svoje primarne ili sekundarne biološke resurse za daljnju upotrebu u svakodnevnom životu (npr. hrana, materijali i energija). Klasični sektori povezani s bioekonomijom stoga su bili poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura, koji su sada prošireni na bioenergiju, biogoriva, biokemikalije i druge prerađivačke i uslužne industrije. Tu su i srodni novi koncepti poput plave ekonomije, zelene ekonomije i kružne ekonomije. Ova knjiga integrira te definicije, sektorske analize i nove koncepte u potpuno zaokruženu studiju bioekonomije. Tvrdi se da ključni ciljevi u nadolazećim godinama moraju biti usklađivanje javnih politika između različitih sektora, uređenje zakonodavnog okvira za bioekonomiju, te jasno komuniciranje ovih pitanja. Konkretno, knjiga tvrdi da je jačanje praćenja i evaluacije utjecaja bioekonomije na društvo bitno polazište. Da bi to bilo učinkovito, potrebno je uspostaviti i definirati odgovarajuće indikatore za praćenje učinaka ovih otpornih politika vezanih uz bioekonomiju i njihov utjecaj na lokalni i regionalni razvoj i kvalitetu života.

Share:
Skip to content