64001--MX0001

Urednica: Nada Švob Đokić

Izdavači: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo

Godina: 2010.

Kultura / multikultura knjiga je koja je nastala kao rezultat rada na istraživačkom projektu »Globalni utjecaji i lokalne kulturne promjene« Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu, a usmjerena je na proučavanje globalnih trendova i suvremeni kulturni razvoj. Budući da istraživanje globalnih utjecaja i lokalnih promjena u većini slučajeva rezultira potrebom za konceptualizacijom novih pojmova, analizom novih trendova i međukulturnih odnosa, autori (suradnici na projektu) kroz četiri teksta i priloge raspravljaju o povezanosti europskoga kulturnog okruženja s hrvatskim, njegovim implikacijama na promjene u kulturnoj identifikaciji u Hrvatskoj te pozicioniranju kultura u globalnom okolišu.

Share:
Skip to content