why_we_need_european_cultural_policies

Autorica: Nina Obuljen

Izdavač: European Cultural Foundation

Godina: 2006.

ISBN 10-90-6282-046-8

Glavni cilj ove studije bio je identificirati elemente kulturnih politika na koje bi proširenje EU moglo izravno ili neizravno utjecati.

Share:
Skip to content