Od_troškova_do_koristi_-_korica_PREDNJA_web

Autorica: Ana-Maria Boromisa

Izdavač: Alinea

Godina: 2016.

Objavljena je knjiga Od troškova do koristi – Analiza troškova i koristi u pripremi projekata. Knjiga prikazuje glavne elemente, opseg i (engl. cost-benefit analysis – CBA), a usmjerena je na njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj u kontekstu kohezijske politike Europske unije. Pripremljena je prema “Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekta Europske komisije za razdoblje 2014.-2020.“, metodologiji za provedbu analize troškova i koristi (Europska komisija, 2015: prilog III) te uputama Europske investicijske banke za ekonomsko vrednovanje projekata (EIB, 2013.) i uzima u obzir specifične ciljeve hrvatskih operativnih programa.
Prvi dio knjige prikazuje razvoj i primjenu analize troškova i koristi s fokusom na njezinu ulogu u pripremi projekata predloženih za sufinanciranje iz fondova Europske unije te temeljna načela izrade. Ukratko je naveden i sadržaj analize troškova i koristi. Drugi dio knjige objašnjava obvezne elemente sadržaja analize troškova i koristi: (i.) prikaz konteksta, (ii.) definiciju ciljeva projekta, (iii.) određivanje projekta, (iv.) izvedivost projekta s analizom potražnje i opcija, (v.) financijsku analizu, (vi.) ekonomsku analizu i (vii.) procjenu rizika. Poglavlja u drugom dijelu knjige imaju jednaku strukturu: navode i objašnjavaju pravila, daju kratke upute za primjenu iz kojih slijedi primjer (Pelješki most) s komentarom koji ukazuje na mogućnosti i ograničenja analize troškova i koristi i uobičajene greške pri izradi.
Knjiga bi trebala bi pomoći u savladavanju metodologije i razlikovanju dobre od loše studije, kao i vezu između dobre studije i lošeg projekta i obrnuto te tako pridonijeti boljoj pripremi i odabiru investicijskih projekata. Izrađivačima će pomoći sistematizirani sažeci i poveznice za sektorske upute.

Recenzenti su prof. dr. sc. Tarzan Legović – Institut Ruđer Bošković, Zagreb, dr. sc. Sanja Tišma i prof. dr. sc. Edita Stojić Karanović – Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

POVEZNICE

Narudžbenica (doc.)

Share:
Skip to content