POLO policy paper travanj 2016

Autori: Krešimir Jurlin, Višnja Samardžij i Ivana Skazlić

Izdavači: IRMO

Godina: 2016.

Policy paper „Značaj Europskog semestra za reforme ekonomskih politika u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a“ autora Višnje Samardžije, Krešimira Jurlina i Ivane Skazlić izrađen je u sklopu trogodišnjeg Jean Monnet projekta za potporu institucijama „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima Erasmus + programa Europske komisije. U ovom se radu analiziraju aspekti funkcioniranja Europskog semestra na razini EU-a i njegov značaj za provedbu ekonomskih reformi u Hrvatskoj i odabranim novim članicama EU-a (Češka, Mađarska, Slovačka i Slovenija). U radu se također daju preporuke za provedbu Europskog semestra u Hrvatskoj. Cilj je rada pridonijeti razumijevanju Europskog semestra, instrumenta nadzora i koordinacije ekonomskih i fiskalnih politika država članica EU-a što je ujedno i okvir za djelotvorniju provedbu reformi u Hrvatskoj.

Share:
Skip to content