Priručnik za provedbu projekata energetske efikasnosti u proračunima jedinica lokalne i područne

Urednica: Sanja Tišma

Autori: Ana-Maria Boromisa, Ana Pavičić Kaselj, Jakša Puljiz, Sanja Tišma

Izdavač: Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP)

Godina: 2009.

ISBN 978-953-7429-21-8

Priručnik za klasifikaciju projekata energetske efikasnosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave opisuje proces pripreme projekata energetske efikasnosti, njihovu provedbu u proračunima lokalne i područne (regionalne) samouprave i donosi primjere dobre prakse projekata energetske efikasnosti koje su financirale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Priručnik je namijenjen prvenstveno donositeljima odluka u javnom sektoru i službenicima zaduženim za provedbu projekata efikasnosti, njihovo proračunsko planiranje i praćenje, ali i široj zainteresiranoj javnosti. Priručnik opisuje proces identifikacije projekata energetske efikasnosti te njegovu proračunsku provedbu.

Share:
Skip to content