IMG_7343

Autori: Damir Demonja i Pavlo Ružić

Izdavač: Meridijani, IRMO

Godina: 2010.

ISBN 978-953-239-129-9

Knjiga «Ruralni turizam u Hrvatskoj s hrvatskim primjerima dobre prakse i europskim iskustvima» raspravlja o pojmovima i terminima ruralnog turizma, tumači ruralnu turističku destinaciju, opisuje nastanak i razvoj ruralnog turizma, određuje ruralni turizam i njegove brojne oblike, integrira i sintetizira dostupna prethodna znanja o ruralnom turizmu, opširno analizira njegovo postojeće stanje i perspektive razvoja, bavi se marketingom u ruralnom turizmu i njegovim oblicima, daje pregled stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj i promišlja o njegovim dosadašnjim ostvarenim učincima, predstavlja odabrane hrvatske primjere dobre prakse, kao i one europskih zemalja, i daje temeljne odrednice, smjernice za daljnji razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ona je znanstveno utemeljeni poticaj što žurnijeg, sustavnijeg i formalnijeg zahvaćanja/osmišljavanja ruralnog turizma kao jednog od budućih važnijih generatora gospodarskog razvoja u Hrvatskoj. Njome se daje doprinos znanstvenom istraživanju ruralnog turizma u Hrvatskoj, a može poslužiti i kao odgovarajući temelj za sva buduća istraživanja ove teme.

Share:
Skip to content