Moldova

Autori: Višnja Samardžija i Hrvoje Butković

Publisher: IRMO

Godina: 2014.

Istraživački tim IRMO-a je temeljem provedenog desk istraživanja i intervjua publicirao studiju o borbi protiv korupcije u Republici Moldovi u kontekstu europskih integracija. Studija je fokusirana na Moldovu no pokriva i stanje u Hrvatskoj, jer djelom komparativno razmatra napredak Hrvatske u borbi protiv korupcije tijekom pristupnih pregovora s EU i kasnije. Izradu studije naručio je Romanian Centre for European Policies (CRPE) u sklopu  projekta „EU-Moldova Think Tank Dialogue“ financiranog sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske i regionalnog UNDP centra iz Bratislave. Publikacija je recenzirana od strane dva neovisna recenzenta, te je prezentirana na međunarodnoj konferenciji „3rd EU-Moldova Forum“ 19-20 lipnja 2014., Balti, Republika Moldova.

Share:
Skip to content