IMG_7400

Urednici: Biserka Cvjetičanin i Vjeran Katunarić

Izdavač: Ministarstvo kulture

Godina: 2001.

ISBN 953-6240-07-6

Sažetak
Nacrt Strategije kulturnog razvitka opisuje, objašnjava i preporučuje temeljne pojmove, ciljeve i instrumente te poželjne učinke kulturnog razvitka Republike Hrvatske za dugoročno razdoblje u područjima kulturne politike, umjetnosti i kulturnih industrija, kulturne baštine, kulturnih odnosa te međusektorskih žarišta kulture. Nacrt je utemeljen na elaboratima dvadeset petero suradnika, stručnjaka iz različitih područja kulture i znanosti. U prvom dijelu izloženi su osnovni pojmovi te razvojni kontekst kulture u svijetu i u Hrvatskoj, zatim pretpostavke i elementi vizije kulturnog razvitka Hrvatske, pri čemu je kulturno održivi razvitak određen kao glavni dugoročni cilj. K tome su opisani ciljevi i zadaci kulturnog razvitka u službenim dokumentima Vlade i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. U drugom dijelu razrađeni su ciljevi i zadaci kulturnog razvitka u sljedećim dionicama: Legislativa, Financije, Decentralizacija, Participacija, Umjetničko obrazovanje, Zapošljavanje, Privatizacija ; Književnost i nakladništvo, Likovna umjetnost, Glazba i diskografija, Scenska umjetnost, Kinematografija, Mediji ; Spomenička baština, Arhivi, Knjižnice, Muzeji, Tradicijska kultura ; Kulturni odnosi većine i manjina, Međunarodna kulturna suradnja. Nove i nestandardne dionice posvećene su suradnji kulture s drugim sektorima: Kulturni turizam, Nove komunikacijske tehnologije u kulturi, Istraživanje i razvoj, Kulturni menadžment i Sociokulturni kapital. U zaključnom dijelu shematski su prikazani strategijski ciljevi i izbori instrumenata kulturnog razvitka te sažeto opisane glavne prednosti i nedostaci strategijske vizije kulturnog razvitka.

Share:
Skip to content