Strateške odluke za energetsku budućnost Hrvatske

Urednica: Ana-Maria Boromisa

Izdavači: Friedrich Ebert Stiftung, IRMO

Godina: 2012.

ISBN 978-7043-35-3

Razvoj energetske politike u Hrvatskoj obilježen je procesom pristupanja u Europskoj uniji, pa su i ciljevi energetske strategije usklađeni s ciljevima definiranima na razini EU: sigurnost opskrbe energije, konkurentnost energetskog sustava i održivosti energetskog razvoja.
Specifični ciljevi za razdoblje do 2020. formalno su preuzeti iz strateških dokumenata EU. Za kvantifikaciju ciljeva korištene su različite projekcije; to otežava evaluaciju predloženih rješenja i identifikaciju realističnih prijedloga na temelju činjenica. U ovom radu ocrtavaju se stanje i glavni izazovi energetske politike u Hrvatskoj kako bi se olakšala argumentirana rasprava. Analiza stanja pokazuje da se u Hrvatskoj koristi relativno malo energije, iz raznolikih izvora, i da je korištenje energije neučinkovito. Značajan dio kapaciteta za proizvodnju električne energije izaći će iz pogona u idućih desetak godina pa je nužno investirati u nove proizvodne kapacitete i/ili revitalizaciju postojećih. Za sigurnost opskrbe potrebno je izgraditi skladišne kapacitete te osigurati pristup izvorima energije i dobavne pravce jer su domaće rezerve plina i nafte, kao i skladišni kapaciteti, ograničeni. Postoji interes za ulaganje u energetski sektor. Rizici povezani s mogućim promjenama
politika, a time i komercijalnih vrijednosti projekata, te brojne administrativne prepreke odgađaju investicijske odluke, što otežava stvarivanje ciljeva. Povećanje transparentnosti energetske politike, jačanje regulatornog okruženja i nedvosmisleno definiranje uloge države olakšalo bi ostvarivanje ciljeva.

Share:
Skip to content