gate of europe

Autorice: Senada Šelo Šabić i Sonja Borić

Izdavač: Friedrich Ebert Stiftung

Godina: 2016

ISBN: 978-953-7043-56-8

U periodu od rujna 2015. do ožujka 2016. godine Hrvatska je bila suočena s izbjegličkom krizom u kojoj je preko 700 000 ljudi prešlo preko njezina teritorija na putu ka Zapadnoj Europi. Hrvatska je bila samo jedna od tranzitnih zemalja na tzv. Balkanskoj ruti. Studija autorica Senade Šelo Šabić i Sonje Borić uključuje analizu situacije u četiri države na toj ruti: Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, uzimajući u obzir i širi europski kontekst. Analiza svake države uključuje pregled proceduralnih rješenja, zakonodavnog okvira, političkog diskursa i medijskog izvještavanja te uloge civilnog društva.

Share:
Skip to content