croatia

Autori: Hrvoje Butković i Višnja Samardžija u suradnji sa Ivanom Skazlić i Ivanom Čavar

Izdavač: Central Eruopean Labour Studies Institute (CELSI)

Godina: 2016.

Tim istraživača iz IRMO-a temeljem provedenog desk istraživanja i intervjua objavio je studiju o nestandardnom radu u Hrvatskoj u vremenu od izbijanja ekonomske krize. Studija je fokusirana na djelovanja sindikata i poslodavaca vezano uz porast nestandardnog rada u sektorima graditeljstva, metalne industrije, trgovine na malo, javnog zdravstva i agencijskog rada. Istraživanje je objavljeno u sklopu  projekta ‛PRECARIR – Porast dualnog tržišta rada: borba protiv prekarnog rada u novim državama članicama putem industrijskih odnosa’ koji IRMO provodi kao partner iz Hrvatske a koordinira ga Dublin City University (DCU). Zajedno sa još devet nacionalnih studija publikacija je objavljena kao CELSI Research Report na web stranici CELSI instituta iz Bratislave. Studija je recenzirana od strane tri znanstvena recenzenta, te će biti prezentirana na međunarodnoj konferenciji o nestandardnom radu u Ljubljani 31. svibnja 2016., te na završnoj konferenciji PRECARIR projekta u Dublinu 20. lipnja 2016.

Share:
Skip to content