EU sudovi

Autorica: Tamara Ćapeta

Izdavač: IRMO

Godina: 2002.

ISBN 953-6096-27-7

Sudski sustav Europske unije čine dva suda osnovana na europskoj razini – Europski sud i Sud prvog stupnja – ali i svi sudovi država članica EU. Ova se knjiga bavi ulogom koju nacionalni sudovi ostvaruju u europskom pravnom poretku kao i njihovim odnosom sa sudovima uspostavljenim na europskoj razini. Uloga nacionalnih sudova u Osnivačkom se ugovoru ne spominje, te su se njihove ovlasti i obveze razvijale kroz praksu Europskog suda. Na temelju prikaza relevantne sudske prakse i njezine kritičke procjene, autorica iznosi argumente za promjenu nekih koncepata ili reinterpretaciju dijelova sudske prakse. Za Hrvatsku, koje je cilj postati punopravnom članicom EU, razumijevanje ‘europske uloge’ nacionalnih sudova preduvjet je uspješnih prilagodbi acquis communautaire-u, kao jednom od uvjeta punopravnog članstva u EU.

Share:
Skip to content