Učinci gospodarske krize na industrijske odnose

Autori: Hrvoje Butković, Višnja Samardžija i Sanja Tišma

Izdavač: IRMO

Godina: 2012.

Knjiga “Učinci gospodarske krize na industrijske odnose u Hrvatskoj” autora Hrvoja Butkovića, Višnje Samardžije i Sanje Tišme rezultat je provedbe međunarodnog projekta „Učinak gospodarske krize na nacionalne sustave industrijskih odnosa: odgovori politika kao glavni instrumenti oporavka“ koji je financiran sredstvima Europske komisije te koordiniran od strane Centra za ekonomski razvoj iz Sofije. Publikacija je nastala na temelju desk istraživanja, intervjua s glavnim akterima industrijskih odnosa u Hrvatskoj, te nacionalne debate o socijalnom dijalogu i industrijskim odnosima u vrijeme ekonomske krize. Rezultati istraživanja pokazuju da je kriza dovela u pitanje ustaljene obrasce industrijskih odnosa u Hrvatskoj što od socijalnih partnera iziskuje propitivanje dosadašnjih strategija djelovanja. Pri tome približavanje stavova poslodavaca, sindikata i Vlade o načinima izlaska iz krize predstavlja pretpostavku za efikasno vođenje socijalnog dijaloga čiju bi ulogu trebalo jačati u okviru procesa oblikovanja javnih politika. Iako otežane gospodarske okolnosti ne pogoduju razvoju industrijskih odnosa kriza se može shvatiti i kao prilika za nalaženje kvalitetnijih rješenja.

Share:
Skip to content