Slika za publikacije

Autori: Anamarija Pisarović,  Sanja Tišma,  Damir Demonja, Iva Tolić i Andrea Solić

Godina: 2022.

Apstrakt:

U radu su prikazani rezultati istraživanja mišljenja dionika i njihovog odnosa prema zaštićenim prirodnim područjima u Republici Hrvatskoj kao pokretačkoj snazi ​​održivog integriranog lokalnog razvoja u ruralnim područjima. Analiza pokazuje da su zaštićena područja važan resurs Republike Hrvatske i potencijal za pokretanje i jačanje društveno-gospodarskog razvoja u ruralnim područjima i lokalnim zajednicama u kojima se nalaze. Rezultati pokazuju da dionici čije svakodnevne aktivnosti ne uključuju zaštitu prirode imaju manji interes za ova područja. Potrebno je osnažiti svijest ovih dionika o gospodarskim i razvojnim potencijalima zaštićenih prirodnih područja, posebice vezanih za razvoj ruralnog turizma, pa se u radu naglašavaju mogućnosti koje nudi model participativnog planiranja i upravljanja u lokalnim zajednicama. Opći zaključak ovog istraživanja je da se zaštićena prirodna područja još uvijek, u velikoj mjeri, promatraju kroz zaštitu, kontrolu i očuvanje prirode, te se stoga čine zatvorenim za potencijalne investitore i poslovni sektor općenito. Uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima, nacionalnim i parkovima prirode, omogućit će lokalnim dionicima da shvate mogućnosti, važnost i ulogu zaštićenih prirodnih područja i usluga ekosustava u unapređenju razvoja ruralnog turizma, njihovog životnog standarda i ukupne kvalitete života.

Ključne riječi:

Republika Hrvatska, integrirani lokalni razvoj, analiza dionika, ruralni razvoj, upravljanje zaštićenim područjima

Share:
Skip to content